CRVENI KRIŽ ZAVIDOVIĆI DOBIO NOVO RADNO TIJELO U OGRANKU MLADIH!

Datum objave: 30.11.2023

U prostorijama naše organizacije održana je Izborno-izvještajna Konferencija mladih na kojoj smo, u svrhu što bolje aktivacije, izabrali nove delegate Konferencije mladih, novo Predsjedništvo mladih kao i ostale predstavnike. Na ovaj način pokazali smo da smo spremni na velike promjene i da smo spremni odlučno zakoračiti u sve izazove koje nam predstojeća godina donosi. Naši novi delegati u Konferenciji mladih su:

1. Nadina Šehić                                                                             12. Elna Aličić
2. Maja Lukić                                                                                 13. Filip Šimić
3. Adnana Ibrić                                                                              14. Amila Mehić
4. Vedad Muharemović                                                                 15. Muaz Ćatić
5. Kenan Fehrić                                                                            16. Ema Trakić
6. Amila Ćosić                                                                               17. Nejla Aličković
7. Ajla Keserović                                                                           18. Lejla Čamdžić
8. Zerina Kurtalić                                                                           19. Meliha Mujarić
9. Aida Skejić                                                                                 20. Sara Bečić
10. Mustafa Horozović                                                                   21. Šejla Mušić
11. Dalila Mehić

Novo Predsjednbištvo Konferencije mladih čine:

1. Kenan Fehrić                                                                          5. Aida Skejić
2. Šejla Mušić                                                                             6. Zerina Kurtalić
3. Dalila Mehić                                                                            7. Muaz Ćatić
4. Ajla Keserović

Za novog Predsjednika mladih i Konferencije mladih izabran je Kenan Fehrić. Čestitamo svim izabranim volonterima i želimo im veliku sreću u budućem radu! Izvještajni dio ove Konferencije sačinjavala  je informacija da je Konferencija mladih Crvenog križa Zavidovići oficialno upisana u Spisak aktivnih Konferencija Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom naša Konferencija imala je priliku i da usvoji Plan o radu za 2023. godinu kojim namjeravamo u što većoj mjeri aktivirati postojeće ali i prikupiti nove volontere koji će našu organizaciju i svoju lokalnu zajednicu predstaviti kao mjesto gdje se rađaju ideje, stvaraju planovi, a humanost pokazuje na djelu.

2023. GODINO, DOLAZIMO PO TEBE!