CK Zavidovići bogatiji za još jednog certificiranog instruktora-volotera iz pružanja prve pomoći

Datum objave: 30.11.2023

Crveni križ Federacije BiH organizovao je na Ilidži certifikaciju  doktora medicine i volontera za zvanje instruktor predavač iz prve pomoći.  Naša organizacija uzela je aktivno učešće i recertificirala tri ljekara i to dr. Mirsada Čamdžića, dr. Adnana Jupića te dr. Vahidina Osmića. Pomenuti ljekari  su i prethodnih godina radili na edukaciji kandidata iz prve pomoći za vozače motornih vozila, ali i za radnike, učenike i ostalo stanovništvo.

Pored ljekara, uspješno smo certificirali i volontera Kenana Fehrića koji je skoro godinu dana aktivan u mnogim oblastima kojima se bavimo. Svojom aktivnošću uspješno je koračao u pravcu u kojem se aktivno stječu znanje i vještine iz prve pomoći tako da mu je ovaj certifikat samo uokvirio i potkrijepio već stečene vještine.

Svjesni smo važnosti koju ovakve akcije i projekti imaju, kako u izobrazbi i aktivaciji mladih, tako i u osiguravanju sveopće sigurnosti u našoj lokalnoj zajednici. Prva pomoć je esencijalna i za život važna vještina koju svaki građanin mora da poznaje i praktikuje u vremenima nesreća. Malim koracima do značajnog uspjeha iz prve pomoći koračat ćemo i dalje jer vam spremamo nekolicinu zanimljivih akcija i edukacija iz ove oblasti, a o njima ćemo vas uskoro obavijestiti!