Crveni križ pomogao 16 domaćinstava u potrebi

Datum objave: 30.11.2023

Švicarski Crveni križ je putem Društva crvenog križa BiH i ove godine određenim novčanim sredstvima podržao socijalno ugroženo stanovništvo u BiH. Pomoć je stigla i do naših sugrađana u Zavidovićima.

Naime, DCKBiH vođeno je potrebom da odgovori na negativne posljedice uzrokovane pandemijom Covid-19 u BiH, te je stoga raspisan Interni poziv za lokalne organizacije Crvenog krsta/križa da iskažu interes za učešće u projektu Novčani transfer za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH.

Ove godine putem pomenutog projekta, podržale su se lokalne zajednice koje imaju nizak stepen razvijenosti (prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u FBiH i RS) među kojima je i naš grad.

Primarni korisnici ove pomoći bili su:

1. Samohrani roditelji;

2. Porodice sa 3+ djece;

3. Jednočlana domaćinstva 65+;

4. Osobe sa invaliditetom;

5. Nezaposleni;

6. Korisnici socijalne pomoći.

Naša organizacija je putem ovog projekta obezbijedila 4.600 KM a sredstva su već isplaćena korisnicima sa kojima se potpisao ugovor. U pitanju je 16 porodica od kojih je 14 dobilo po 300 KM, dok su preostale dvije porodice dobile po 200 KM. Iznos sredstava se određivao na osnovu broja članova domaćinstva. S obzirom da smo nastojali da obuhvatimo samohrane roditelje te porodice sa troje i više djece te invalide, moramo napomenuti da je ova pomoć stigla do 69 osoba od kojih je veliki broj djece.
Naizostavno je napomenuti da nismo bili sami na putu do ostvarenja ovog projekta. Na projektu su bili aktivni naši volonteri a potom i naše lokalne organizacije. Pomenut ćemo Razvojnu agenciju Zavidovići zahvaljujući kojoj semo se upustili u sam ovaj projekat. Pomenuta Agencija pružila nam je uslugu besplatnog savjetovanja prilikom apliciranja i ulila nam je potrebno samopouzdanje koje nas je sputavalo zbog obimnije dokumentacije koja se morala priložiti. Osim s Agencijom, ostvarili smo odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad Zavidovići na čelu sa direktorom Amirom Saćićem koji je bio na usluzi prilikom prikupljanja neophodnih podataka o korisnicima projekta. Smatramo da je ova saradnja sa Crvenim križem Zavidovići  trebala i ranije da se desi u korist socijalno ugroženih osoba. Grad Zavidovići također je pružio podršku i pomoć kao i Biro za zapošljavanje Zavidovići koji nam je u kratkom vremenskom roku izdao potrebnu dokumentaciju. Nadamo se da je zajednička saradnja samo uvod u buduće projekte kojim će se na ovakav način, pomagati ugroženo stanovništvo.